top of page
  • Oskar Kulawiak

Hossa i Bessa - Co to jest i dlaczego mówi się o rynku niedźwiedzia i byka?

Zaktualizowano: 28 lip 2023

W świecie finansów istnieje wiele pojęć, które opisują różne trendy i sytuacje na rynku. Jednym z takich terminów jest "hossa" i "bessa".

Oba te pojęcia odnoszą się do określonych etapów na rynku, w których inwestorzy mają różne oczekiwania, co do przyszłych kierunków cen aktywów finansowych.

Często spotykamy się również z terminami "rynek niedźwiedzia" i "rynek byka", które odnoszą się odpowiednio do okresów spadków i wzrostów cen na rynku.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym terminom, ich definicjom oraz przyczynom, dla których inwestorzy używają właśnie tych metafor.

Hossa
Hossa

Hossa - co to jest?


Hossa jest terminem używanym na rynku finansowym, aby opisać okres wzrostów cen aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje, surowce czy nieruchomości. W tym okresie dominuje optymizm wśród inwestorów, którzy wierzą, że ceny dalej będą rosnąć lub pozostaną na wysokim poziomie. Główne cechy hossy to rosnący popyt na aktywa, wyższe obroty na rynku, generalnie optymistyczne nastroje oraz brak strachu w podejmowaniu inwestycji.Przyczyny hossy mogą być różnorodne:


1. Optymizm inwestorów: Główną siłą napędową hossy jest optymizm inwestorów, co do przyszłego wzrostu gospodarczego i zysków spółek. Pozytywne prognozy ekonomiczne i wyniki firm mogą przyciągać inwestorów, co prowadzi do wzrostu popytu na aktywa.

2. Niskie stopy procentowe: Obniżenie stóp procentowych przez banki centralne może stymulować aktywność gospodarczą i skłaniać inwestorów do poszukiwania bardziej dochodowych inwestycji, takich jak akcje czy nieruchomości.

3. Polityka pieniężna: Luźna polityka pieniężna, czyli zwiększenie podaży pieniądza przez bank centralny, może prowadzić do wzrostu aktywów finansowych, ponieważ bardziej dostępne kredyty zachęcają do inwestowania.

4. Wzrost gospodarczy: Dobry stan gospodarki zazwyczaj sprzyja wzrostowi wartości firm i aktywów, co wpływa na rosnące ceny akcji i innych aktywów.

5. Pozytywne wiadomości gospodarcze i polityczne: Dobre wieści dotyczące gospodarki, np. wzrost PKB, spadek bezrobocia czy polityczne decyzje wspierające przedsiębiorstwa, mogą wpływać na pozytywne nastroje inwestorów.

6. Spekulacja: Inwestorzy mogą angażować się w spekulacyjne transakcje, zakładając na dalszy wzrost cen aktywów, co może dodatkowo podnosić ich wartość.

7. Napływ kapitału zagranicznego: Duży napływ kapitału zagranicznego do danego kraju może wzmacniać lokalny rynek finansowy i prowadzić do hossy.

8. Skumulowany efekt: Wzrost cen aktywów może wywoływać efekt kuli śnieżnej - inwestorzy widząc, że inni odnoszą sukcesy, wchodzą na rynek, co jeszcze bardziej podnosi ceny aktywów.


Hossa może utrzymywać się przez krótki lub długi okres, a jej zakończenie zazwyczaj wynika z nagłego załamania się rynku lub wystąpienia innych negatywnych wydarzeń gospodarczych.Bessa
Bessa

Bessa - co to jest?


Bessa to przeciwieństwo hossy i opisuje okres na rynku, gdy ceny aktywów finansowych spadają lub pozostają na niskim poziomie. Inwestorzy w tym okresie są pesymistycznie nastawieni i unikają ryzyka, starając się zabezpieczyć przed dalszymi stratami.Przyczyny bessy bywają złożone, oto główne z nich:


1. Spowolnienie gospodarcze: Jedną z głównych przyczyn bessy jest spowolnienie lub recesja gospodarcza. Kiedy gospodarka wykazuje słabe wyniki, firmy generują niższe zyski, co negatywnie wpływa na wartość akcji i innych aktywów.


2. Nadmierna wycena aktywów: Okresy hossy mogą prowadzić do nadmiernego zwyżkowania cen aktywów, co sprawia, że stają się one przewartościowane. W momencie, gdy inwestorzy zdają sobie sprawę z nadmiernego wycenienia, mogą rozpoczynać wyprzedaż, co prowadzi do spadku cen.


3. Podwyżki stóp procentowych: Gdy banki centralne podnoszą stopy procentowe w celu kontrolowania inflacji, koszt kredytów staje się wyższy, co może osłabić aktywność gospodarczą i obniżyć zyski firm. To może prowadzić do spadków na rynku akcji.


4. Kryzys finansowy: Kryzys finansowy, tak jak ten, który miał miejsce w 2008 roku, może wywołać panikę na rynkach i spowodować masową wyprzedaż aktywów. Strata zaufania do instytucji finansowych i obawiających się inwestorów prowadzi do spadku cen aktywów.


5. Negatywne wydarzenia geopolityczne: Wydarzenia geopolityczne, takie jak wojny, terroryzm, konflikty międzynarodowe czy decyzje polityczne, mogą wpływać na nastroje inwestorów i wprowadzić niepewność na rynki, co może prowadzić do spadków cen aktywów.


6. Problemy sektora lub branży: Spadki cen aktywów mogą być spowodowane problemami w konkretnym sektorze gospodarki lub branży. Na przykład, spadające ceny surowców mogą wpłynąć na akcje firm związanych z ich wydobyciem czy przetwórstwem.


7. Wyprzedaż aktywów przez instytucje finansowe: Wydarzenia, które zmuszają instytucje finansowe do wyprzedaży aktywów, takie jak bankructwo lub inne problemy, mogą wpłynąć na cenę aktywów na rynku.


8. Spekulacja na spadki: Inwestorzy mogą spekulować na spadki cen aktywów, co może stymulować wyprzedaż i pogłębić bessę.


Warto zaznaczyć, że bessa może wynikać z jednej głównej przyczyny lub być efektem kombinacji kilku czynników. Rynki finansowe są skomplikowanymi systemami, a zjawisko bessy może być wynikiem skomplikowanej interakcji różnych czynników ekonomicznych i psychologicznych.Rynek niedźwiedzia i byka
Rynek niedźwiedzia i byka

Dlaczego mówi się o rynku niedźwiedzia i byka?


Mówi się tak ze względu na używane metaforyczne odniesienia do charakterystycznego zachowania tych zwierząt. Oto wyjaśnienie:


Rynek niedźwiedzia: Termin ten odnosi się do rynku, na którym ceny aktywów finansowych spadają lub pozostają na niskim poziomie, czyli bessy. Niedźwiedź jest symbolem spadków cen, ponieważ atakuje swojego przeciwnika z góry w dół, używając swojej siły, aby zepchnąć go na ziemię. W kontekście rynku finansowego, niedźwiedź symbolizuje dominację sprzedających, którzy dążą do obniżenia cen aktywów.


Rynek byka: Termin ten odnosi się do rynku, na którym ceny aktywów finansowych rosną lub utrzymują się na wysokim poziomie, mianowicie hossy. Byk jest symbolem wzrostów cen, ponieważ atakuje swojego przeciwnika z dołu w górę, używając swoich rogów do wznoszenia się. W kontekście rynku finansowego, byk symbolizuje dominację kupujących, którzy dążą do zwiększenia wartości aktywów.


Użycie tych metafor ma na celu ułatwianie komunikacji i zrozumiałe opisanie sytuacji na rynku finansowym. Obrazowe odniesienia do niedźwiedzia i byka pozwalają inwestorom łatwiej zrozumieć, jak zmieniają się ceny aktywów i jakie są trendy na rynku. Ponadto, terminy te stały się powszechnie stosowane i mają silne skojarzenia wśród uczestników rynku, dlatego często używa się ich w analizach, komentarzach i rozmowach dotyczących rynków finansowych.Rynek niedźwiedzia i byka.


Charakterystyka w odniesieniu do rynków finansowych.


Rynek niedźwiedzia jak już wcześniej wspomnieliśmy to inna nazwa dla bessy. Określenie to odnosi się do czasu, gdy niedźwiedź ma przewagę nad bykiem, co oznacza dominację spadków na rynku. Inwestorzy na rynku niedźwiedzia często podejmują strategie inwestycyjne, które pozwalają uniknąć większych strat, na przykład poprzez krótką sprzedaż akcji czy innych aktywów, czyli specjalną formę inwestycji, która pozwala zarabiać na spadkach cen aktywów.

Rynek byka, z kolei, jest synonimem hossy i opisuje czas, gdy byk ma przewagę nad niedźwiedziem, a więc dominują wzrosty cen na rynku. W okresie rynku byka inwestorzy są bardziej skłonni do podjęcia ryzyka, ponieważ wierzą w dalszy wzrost wartości aktywów.


Warto zrozumieć, że rynek niedźwiedzia i byka nie jest jednostajny i stabilny, a zmiany między nimi mogą następować w szybkim tempie.Hossa i Bessa
Hossa i Bessa

Hossa, bessa na rynku kryptowalut.


Rynek kryptowalut, co prawda jest zależny od tradycyjnych rynków finansowych jednak rządzi się również własnymi prawami i zależnościami.


Charakterystyka hossy i bessy na rynku kryptowalut jest w pewnym stopniu związana z czteroletnimi cyklami znanymi jako "halving" (ang. halving). "Halving" jest zdarzeniem w protokole Bitcoina i odnosi się do redukcji nagrody za blok w łańcuchu bloków (ang. block reward). Nagroda za wydobycie bloku to pewna ilość kryptowaluty Bitcoin, jaką otrzymuje miner za rozwiązanie skomplikowanych obliczeń, które są niezbędne do zabezpieczenia sieci i potwierdzenia transakcji. "Halving" oznacza zmniejszenie tej nagrody o połowę.


Podczas hossy na rynku kryptowalut:


1. Wzrost cen: Hossa charakteryzuje się wzrostem cen kryptowalut, co może być wynikiem większego zainteresowania ze strony inwestorów, wprowadzenia nowych technologii lub zastosowań dla danej kryptowaluty oraz pozytywnych informacji branżowych.

2. Zwiększone inwestycje: W okresie hossy większa liczba inwestorów może decydować się na zakup kryptowalut, co dodatkowo zwiększa popyt i wzmacnia trend wzrostowy.

3. Pozytywna atmosfera rynkowa: Hossa sprzyja pozytywnej atmosferze na rynku kryptowalut, co może przyciągnąć więcej osób do inwestowania w ten rynek.


Natomiast podczas bessy na rynku kryptowalut:


1. Spadek cen: Bessa charakteryzuje się spadkiem cen kryptowalut, co często jest wynikiem zwiększonej presji sprzedaży, mniejszego zainteresowania ze strony inwestorów lub negatywnych wiadomości branżowych.

2. Wyprzedaż: W okresie bessy wielu inwestorów może decydować się na wyprzedawanie swoich aktywów, co dodatkowo obniża ceny.

3. Pesymizm na rynku: Bessa sprzyja pesymistycznej atmosferze, która może wpłynąć na zniechęcenie inwestorów do rynku kryptowalut.


Ważne jest zrozumienie, że rynki kryptowalut są bardzo zmiennymi i podlegają wpływom wielu czynników, nie tylko czteroletnich cykli "halving". Czynniki takie jak regulacje rządowe, globalne wydarzenia ekonomiczne, zmieniające się trendy technologiczne i spekulacje inwestorów również mają wpływ na wahania cen kryptowalut.

PodsumowanieHossa i bessa to dwa podstawowe terminy używane na rynku finansowym do opisania okresów wzrostów i spadków cen aktywów. Rynek byka odnosi się do czasu, gdy ceny rosną, a rynek niedźwiedzia opisuje czas, gdy ceny spadają. Przyczyny tych ruchów cenowych mogą być różnorodne i wynikają z wielu czynników ekonomicznych i politycznych. Inwestorzy muszą być świadomi tych terminów i ich kontekstu, aby podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne i zarządzać ryzykiem na rynku finansowym.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page