top of page
  • Oskar Kulawiak

Tokeny ERC-20

Zaktualizowano: 25 lis 2023


W świecie kryptowalut, termin taki jak ERC-20 stał się częścią naszego codziennego słownictwa. Ale co dokładnie oznacza ten termin i dlaczego jest tak ważny w ekosystemie kryptowalut? Przyjrzyjmy się, czym są tokeny ERC-20, jakie są ich główne cechy i jakie mają znaczenie w blockchainowym środowisku.
Tokeny ERC-20


Czym jest w ogóle ERC-20?


ERC-20 to skrót od "Ethereum Request for Comment 20", co oznacza, że jest to standard tokenów w sieci Ethereum, używany w inteligentnych kontraktach. Standard ten dyktuje listę zasad i kroków, które inteligentny kontrakt musi przestrzegać, aby móc go zaimplementować. Dzięki niemu deweloperzy mają możliwość łatwiejszego oraz ustandaryzowanego tworzenia tokenów działających w sieci Ethereum.

Opracowany przez Fabiana Vogelastellera i Vitalika Buterina, ERC-20 został wprowadzony w 2015 roku i od tego czasu stał się jednym z najważniejszych standardów w ekosystemie kryptowalut.Co to jest token ERC-20?


Tokeny ERC-20 są cyfrowymi aktywami, które można tworzyć i zarządzać na blockchainie Ethereum. Jednak, aby taki token mógł zaistnieć na blockchaine musi spełniać standard sieci Etherum.

Standard ten definiuje zestaw reguł i interfejsów, które tokeny muszą spełnić.

Dzięki standardowi ERC-20, twórcy mogą łatwo tworzyć i zarządzać swoimi własnymi tokenami na platformie Ethereum. Możesz je przechowywać w odpowiednich portfelach Ethereum, przesyłać, handlować na giełdach kryptowalutowych lub używać do różnych celów, w zależności od zastosowania danego tokena.

Przykłady znanych tokenów ERC-20 to Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) i Binance Coin (BNB), chociaż istnieje wiele innych tokenów zgodnych z tym standardem.Podstawowe funkcje i cechy tokenów ERC-20Tokeny ERC-20 posiadają kilka kluczowych cech, które czynią je wyjątkowymi i użytecznymi w ekosystemie kryptowalut. Oto niektóre z tych cech:1. Transfer (przesyłanie): Tokeny ERC-20 umożliwiają użytkownikom przesyłanie swoich tokenów między portfelami Ethereum. Funkcja transfer pozwala na przekazanie określonej liczby tokenów z jednego portfela do drugiego.

2. Balance Inquiry (zapytanie o stan konta): Dzięki funkcji balanceOf, użytkownicy mogą sprawdzić, ile tokenów znajduje się na danym koncie. To pozwala na monitorowanie i zarządzanie stanem swojego portfela.

3. Approve i Allowance (zgoda i limit): Standard ERC-20 wprowadza funkcje approve i allowance, które pozwalają na kontrolowanie dostępu innych kont do swoich tokenów. Daje to możliwość ustanowienia limitów i zezwoleń na przesyłanie tokenów w określonych warunkach.

4. Transfer From (przesyłanie z zezwoleniem): Funkcja transferFrom pozwala na przesłanie tokenów z jednego konta na drugie, o ile jest dostęp do nich na mocy uprzedniego zezwolenia (przy użyciu approve).

5. Total Supply (ogólna podaż): Funkcja totalSupply informuje o całkowitej liczbie tokenów dostępnych w danym systemie ERC-20. To daje użytkownikom informację o łącznej ilości dostępnych tokenów w danym projekcie.

6. Symbol i Decimals (symbol i miejsca dziesiętne): Tokeny ERC-20 zawierają również metadane, takie jak symbol i ilość miejsc dziesiętnych, które pomagają użytkownikom zidentyfikować tokeny i obsługiwać je w interfejsach użytkownika.

7. Transfer Event (zdarzenie przesyłania): Tokeny ERC-20 generują zdarzenia (eventy) po każdej transakcji przesyłania. Te zdarzenia zawierają informacje o nadawcy, odbiorcy i ilości przesłanych tokenów. Są one często używane do monitorowania transakcji.

8. Minting (emitowanie) i Burning (niszczenie): W wielu przypadkach, twórcy tokenów ERC-20 mogą "emitować" (czyli tworzyć nowe) tokeny lub "niszczyć" (czyli trwale usuwać) tokeny w zdefiniowany sposób. Te operacje mogą wpływać na podaż tokenów.

9. Właściciel kontraktu: W niektórych implementacjach ERC-20 istnieje możliwość określenia właściciela kontraktu, który ma pewne uprawnienia, takie jak emitowanie nowych tokenów.

10. Transferability (przenośność): Tokeny ERC-20 są przenośne między różnymi projektami i aplikacjami, które obsługują ten standard.

11. Wymienialność: Tokeny ERC-20 są wzajemnie wymienne, co oznacza, że jeden token ERC-20 jest tak samo wartościowy jak inny tego samego typu. Dzięki temu są idealne do handlu na giełdach kryptowalutowych.

12. Bezpieczeństwo: Standard ERC-20 obejmuje funkcje zabezpieczające przed utratą tokenów, takie jak możliwość zamrożenia lub odzyskania tokenów w przypadku kradzieży czy innych oszustw.

13. Łatwość tworzenia: Tworzenie tokenów ERC-20 jest stosunkowo proste i wymaga minimalnego wysiłku programistycznego. To sprawia, że jest to popularny wybór dla projektów blockchainowych.

14. Dzielenie się zyskami: Wiele projektów blockchain korzysta z tokenów ERC-20 do dzielenia się zyskami lub dywidendami z ich użytkownikami w zautomatyzowany sposób.

15. Interoperacyjność: Kompatybilność z wieloma innymi projektami i aplikacjami na platformie Ethereum, co pozwala na integrację ich z różnymi usługami finansowymi i smart kontraktami.Podsumowanie


Tokeny ERC-20 muszą być zgodne z określonymi standardami Etherum, ale jednocześnie mogą posiadać własne oryginalne właściwości wpisane w contract.

Dzięki temu są łatwo wymieniane na różnych giełdach i platformach. Technicznie możemy trzymać na tym samym adesie ETH wiele projektów opartych właśnie na ERC-20, mowa m.in. o projektach warstw drugich tzw Layer 2.


Standard ERC-20 jest bardzo ważny w ekosystemie blockchain, ponieważ ujednolica sposób tworzenia, zarządzania i używania tokenów cyfrowych. Dzięki niemu projekty mogą łatwo współpracować i tworzyć różne aplikacje, które obsługują te same tokeny, co przyczynia się do sprawnego rozwoju i innowacji w branży kryptowalut.


21 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page